Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Siivous- ja puhtauskemikaalit green deal -kriteerit

green deal lapsi ja leluja

Haitattomien kemikaalien green dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.

Green deal -kriteerit: Siivous- ja puhtauskemikaalit

Green deal -kriteerit: Puhtauspalvelut

Liite 1: Tuoteryhmät/siivous- ja puhtauskemikaalit

tags