Yhteistyö työmailla vie kalvomuovin oikeaan kierrätyslaariin

taivas ja rakennustelineet
Kuva: Jennimari Koskikumpu

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kiertotalouden edelläkävijämaa vuonna 2025. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii nopeita ja vaikuttavia toimia kaikilta sektoreilta. Kuntien ja kaupunkien toivotaan nyt liittyvän mukaan Rakentamisen muovien green dealiin, joka on yksi vapaaehtoinen keino edistää yhteisiä tavoitteita. 

”Jo nykyisellään monet tilaajat vaativat muovien kierrätystä rakentamisen työmailla, mutta kierrätyksessä on silti parantamisen varaa. Kunnilla ja kaupungeilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa muovien kierrätykseen liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin rakentamisessa”, toteaa asiantuntija Janne Keränen Motivasta.  

Kierrätysaste saatava nousuun 

Suomen valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani Senaatti-kiinteistöt on yksi Rakentamisen muovien green dealiin sitoutunut tilaajataho. Senaatti oli jo aiemmin herännyt kiinnittämään huomiota jätehuoltoon ja asettanut kierrätysasteen nostamiselle tavoitteen.  

”Rakentamisen muovit -green deal sopi erinomaisesti tähän kokonaisuuteen, joten lähdimme siihen mukaan. Käytännössä kävimme ensin läpi Senaatin hankinta-asiakirjoja ja sopimuksiin tulevia tekstejä. Niihin vietiin tämä sopimuksen tavoite, että vähintäänkin pakkausmuovi pitää kierrättää”, kertoo asiantuntija Mirkka Rekola Senaatista.  

Lisäksi Senaatti on ohjeistanut rakennuttajia niin, että paikallisesti on selvitettävä markkinaa etukäteen, jotta mahdollisuuksia ja toimijoita varmasti löytyy. Kussakin hankkeessa sitten tapauskohtaisesti soveltaen räätälöidään konkreettiset tavoitteet.  

”Pelkästään tilaajan kirjauksilla ei kierrätysaste vielä nouse vaan tarvitaan yhteistyötä rakennustyömailla, jotta muovit saadaan oikeisiin kierrätysastioihin. Lisäksi olemme tehneet urakoitsijoiden perehdyttämiseksi materiaalia, jota käydään työmaan aloituksessa läpi”, Rekola lisää. 

Senaatin perehdytysmateriaalissa on hyödynnetty ympäristöministeriön ja Motivan tekemiä aineistoja.  

Lisää viestintää tarvitaan  

Rekolan mukaan tiedotus on avainasemassa, jotta saadaan lisää toimijoita innostumaan ja liittymään mukaan Rakentamisen muovit -green dealiin. Eri tahoille tarvitaan kohdennettua tiedotusta.  

”Toivoisin, että jätehuoltotoimijat viestisivät suoraan urakoitsijoille ja markkinoisivat erilaisia mahdollisuuksia muovin ohjaamiseksi kierrätykseen. Varmasti green dealin sisällöstä ja edistämisestä sekä näistä valmiista hyvistä materiaaleista pitää viestiä kaikille tahoille ja toimijoille”, Rekola jatkaa.  

Senaatti-kiinteistöt haluaa edelläkävijänä olla mukana näyttämässä muille vertaistoimijoille mallia. Senaatin vastuullisuudesta suuri osa tapahtuu ulkoistetussa toiminnassa hankintojen kautta. Käytännön hankintakriteereillä saadaan vastuullisuusperiaatteet vietyä hankintoihin konkreettisella tavalla.  

”Kannustan ehdottomasti muitakin lähtemään mukaan. Tekemällä oppii ja kun asioihin paneutuu, niin huomaa, että ne ovat aika kiinnostavia. Hauskaakin voi jopa siinä tehdessä olla. Eli mukaan vaan.” 

Lisätietoa:   

Kunnan liittymispolku Rakentamisen muovien green dealiin

Rakentamisen muovien verkkokoulutuksesta

Rakentamisen muovien green dealistä 

Teksti: Sirpa Mustonen
Kuva: Jennimari Koskikumpu

tags