Vastuullisuuskriteerit julkisiin hankintoihin päivittyvät

kädet ja tietokoneet

Motiva päivittää syksyn 2023 aikana useampia hankintakriteereitä eri tuote- ja palvelukategorioissa keskittyen merkittävimpiin ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin.  

Päivityksessä ovat seuraavat kategoriat:

  • Henkilö- ja pakettiautot
  • Joukkoliikenne  
  • Kuljetuspalvelut
  • Tekstiilit - fokuksena työvaatteet
  • ICT-laitteet
  • Energian hankinta
  • Terveyden hoidon tarvikkeita ja laitteita

Voit tutustua nykyisiin hankintakriteereihin Motivan verkkopalvelussa osoitteessa www.motiva.fi/tietopankki.  

Hankintakategorioissa on erilaisia päivitystarpeita markkinoiden ja sääntelyn kehittymisen myötä. Nyt tehtävän kehitystyön tarkoituksena on ajantasaistaa vaatimuksia ja tuoda mukaan uusia kestävyysvaatimuksia.

Tule mukaan päivitystyöhön

Kehitystyö tehdään avoimesti konsultoiden ja osallistaen hankkijoita ja alan sidosryhmiä sekä yrityksiä.

Kriteerikehitystyöhön voi osallistua esimerkiksi ilmoittamalla halukkuudesta kommentoida kriteereitä, tarjoamalla tietoa tietystä tuotekategoriasta, jakamalla kokemuksia jo käytetyistä kriteereistä tai tulemalla kehittämään ja testaamaan päivityksen alla olevia kriteereitä omaan ajankohtaiseen hankintaan.

Hankkija, alan yritys tai muu sidosryhmä: ole yhteydessä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi ja ilmoita kiinnostuksesi tuotekategoriakohtaiseen työhön ja kerro miten haluaisit olla mukana.

Kriteerit ovat julkaisun jälkeen kaikkien käytettävissä maksutta ja löytyvät jatkossa osoitteesta www.kriteeripankki.fi.  

Kriteereiden päivitystyötä rahoittavat ympäristöministeriö osana Hankinta-Suomen toimenpideohjelmaa sekä Energiavirasto.

Lisätietoja kehitystyöstä:
Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut: Taneli Varis, taneli.varis@motiva.fi
Tekstiilit ja terveydenhoidon tarvikkeet ja laitteet: Elina Silvola, elina.silvola@ecolabel.fi
ICT-laitteet ja energian hankinta: Veli-Matti Virtanen, veli-matti.virtanen@motiva.fi