Kiihdyttämö –hanke

Vähähiilisyyden ja kiertotalouden oppeja kartoittaneen hankkeen tulokset julkaistiin

Suomen ympäristökeskuksen 2018 käynnistämä kaksivuotinen Kiertotalouskiihdyttämö-hanke lähenee loppuaan. Hankkeessa on edistetty vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä julkisia hankintoja Suomessa. Samalla on vahvistettu kestäviä julkisia hankintoja tukevaa kulttuuria ja päätöksentekoa kunnissa.

Hankkeeseen valittiin kymmenen konkreettista hankintakohdetta eri kunnista. Hankinnat liittyivät rakentamiseen, liikenteeseen ja ruokapalveluihin. Kohteista tunnistettiin keskeisimmät vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohdat, joihin liittyviä haasteita hankevastaavat ja SYKEn asiantuntijat ratkoivat yhdessä.

Kiertotalouskiihdyttämön tuloksia ja oppeja hyödynnetään jatkossa muun muassa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) työssä. KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehitt kaksivuotisessa hankkeessa.

Hankkeen loppuraportti on nyt luettavissa SYKEn sivuilla 

Lue myös SYKEn tiedote aiheesta.