Vähähiilisten hankintojen pelikirja julkaistaan joulukuussa

vähähiiliset hankinnat

Kuusi hankintayksikköä eri puolilta Suomea hakivat mukaan Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan saavuttaakseen vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita julkisten hankintojen kautta. KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat tarjosivat hankintayksiköille tukea vähähiilisten hankintojen johtamiseen sekä konkreettista hankinnan asiantuntijasparrausta vuonna 2021 toteutetussa kehittämisohjelmassa. Joulukuussa julkaistaan Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja, johon on koottu kehittämisohjelman tulokset.

Pelikirja tarjoaa tietoa muun muassa siitä, miten vähähiilisyyttä hankitaan vaikuttavasti, toteuttamista tukevista työkaluista, sekä vähähiilisyyden etukäteisarvioinnista ja seurannasta. Pelikirjasta saa muun muassa vinkkejä markkina-analyysiin, markkinaselvityksen (Hilma-yritystietokanta rajapintapilotointi) ja markkinavuoropuheluun. Osa pelikirjan vähähiilisyyden hankintamatkasta kuljetaan erilaisten roolien kautta aina hankintojen strategisesta johtamisesta konkreettiseen toteuttamiseen.  

KEINO-osaamiskeskuksesta kehittämisohjelmaa ovat olleet toteuttavassa Motivan, SYKEn, Hanselin ja VTT:n asiantuntijat.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma ja siinä tuotettu pelikirja on Hankinta-Suomi -ohjelman ekologisen tahtotilan toimenpide, joka tukee Suomen kansallista hiilineutraalisuustavoitetta.

Pelikirja julkaistaan 9.12.2021 järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuudessa kuullaan pelikirjan esittelyn lisäksi muun muassa kuntaministeri Sirpa Paateron puheenvuoro.

Julkaisutilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen

Lue lisää Vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelmasta

 

tags