Uudet keinot käyttöön lähiruoan lisäämiseksi ja pk-yritysten aseman parantamiseksi elintarvikehankinnoissa

lähiruoka

Syksyllä 2020 julkaistun kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden ja hankintojen kestävyyttä. Hankintastrategian yhtenä tavoitteena on pk-yritysten aseman edistäminen julkisissa hankinnoissa.

Haasteeksi paikallisen ruoan hankinnassa on ruokapalveluissa koettu muun muassa tiedon puute sopivista tuotteista tai tuotteiden saaminen logistisesti järkevästi keittiöihin. Myös pk-yritysten osaamisessa julkisista kilpailutuksista ja niihin osallistumisesta on havaittu puutteita.  

Dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollistaa joustavat hankinnat

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on hankintalaissa määritelty sähköinen hankintamenettely.  Dynaaminen hankintajärjestelmä soveltuu joustavuutensa vuoksi monen tyyppisiin toistuviin hankintoihin, joihin halutaan tarjota isommalle yritysjoukolle mahdollisuus osallistua.

Motiva selvittää maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta ruokapalveluiden ja julkisten hankkijoiden sekä pk-yritysten kiinnostusta ottaa DPS-menettely osaksi elintarvikehankintoja. Motiva järjestää toukokuussa webinaarin ja toteuttaa aiheesta kyselyn julkisia elintarvikehankintoja tekeville alkukesän aikana. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa, onko DPS-hankintamenettelyn käyttöönottokoulutuksille tarvetta, tai liittyykö sen käyttöönottoon muita haasteita, jotka tulisi ensin ratkaista.  

Lisää lähi- ja luomuruokaa uudella tavalla DPS-hankintajärjestelmällä -webinaari  järjestetään 12.5. klo 14-16.00
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä >>