Uudet hankintakriteerit energian hankintaan valmisteilla

kädet ja tietokoneet

Motiva Oy valmistelee energian hankintaan liittyviä vastuullisuuskriteerejä. Uudet kriteerit sisältävät sähkön, sekä lämmön tai jäähdytyksen hankinnan tuotekategoriat. Hankintakriteereillä halutaan kannustaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan fossiilivapaata sähköä, sekä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämpöä tai jäähdytystä. 

Kommentointipyyntö 

Pyydämme alalla toimivia tahoja ja julkisen sektorin hankkijoita tutustumaan kriteeriehdotuksiin, ja kommentoimaan ehdotettuja kriteerejä esimerkiksi niin käytettävyyden, todentamisen kuin kriteerien vaatimustason mukaan. 

Kriteerit ovat nähtävillä kommentointikierrosta varten oheisessa Excel-tiedostossa: Kommentointipyyntö_Energian hankinta_Motiva_06092023

Kommentteja sekä palautetta kriteeriehdotuksista voi lähettää Motivalle 20.9.2023 saakka alla olevan yhteyshenkilön sähköpostiin. 

Lisätietoja ja ohjeita kriteereiden soveltamisesta sekä käytöstä julkisissa hankinnoissa löydät osoitteesta: Ohjeita kriteerien valintaan ja käyttöön hankinnoissa

Hankintakriteerit julkaistaan syksyn aikana osoitteessa www.kriteeripankki.fi.

Yhteyshenkilö: 
asiantuntija Veli-Matti Virtanen, Motiva Oy, veli-matti.virtanen@motiva.fi