Tiedon hyödyntäminen sekä kestävyys- ja innovatiivisuusosaaminen julkisissa hankinnoissa

kuvituskuva kyselylle

Keino-osaamiskeskus toimii yhdessä Hankinta-Suomi -foorumin kanssa kartoittaakseen kaksiosaisen kyselyn avulla I) tiedon hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa sekä II) innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaamista Suomessa.

Syyskuun puolivälissä julkaistu kysely on suunnattu kaikille julkisia hankintoja tekeville, niitä suunnitteleville tai niistä päättäville johtajista hankinta-asiantuntijoihin ja myös oman toimen ohella hankintoja tekeville. Mikäli tunnistat itsesi kyseiseen ryhmään kuuluvaksi ja sinulta liikenee noin 10-15 minuuttia kyselyn täyttämiseen, arvostaisimme kovasti kokemuksiasi kyseisistä aiheista.

Vastaa tiedon hyödyntämistä ja hankintaosaamista koskevaan kyselyyn tästä

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastausaikaa on 30.9.2020 asti. Kyselylinkin voi välittää myös muille asianomaisille omassa organisaatiossa.

Edellisen kerran Keino selvitti kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa vuonna 2018. Kartoituksen tulokset löytyvät sivultamme:

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamisen tila Suomessa 2018 

tags