Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Sisäleikkivälineiden green deal -hankintakriteerit on julkaistu

green deal lapsi ja leluja

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – kestävien hankintojen green deal –sopimuksen puitteissa laaditut sisäleikkivälineiden ja virikemateriaalien hankintaa koskevat kriteerit on julkaistu. Green deal –sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää haitallisia aineita varhaiskasvatuksen ympäristössä ja vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista. 

Green deal on vapaaehtoinen sopimusmalli vuosille 2020–2025. Sen ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön kanssa Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO tukee sopimuksen toimeenpanoa alan asiantuntijoiden kanssa. 

Green dealissa kehitetään yhdessä sopimukseen sitoutuneiden hankintayksiköiden ja yritysten sekä toimialajärjestöjen kanssa hankintakriteerejä, joiden avulla pyritään vaikuttamaan hankittavien tuotteiden tai palveluiden lapsille aiheuttamaan kemikaalikuormaan. Innovatiiviset hankinnat ovat keino parantaa julkisten palvelujen laatua sekä lisätä hankinnoilla aikaansaatavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Nyt julkaistut kriteerit koskevat sisäleikkivälineiden ja virikemateriaalien hankintaa 

Hankintakriteerien vaatimukset huomioivat antimikrobiset aineet, hajusteet, nitrosamiinit ja nitrosoituvat aineet, formaldehydipitoisuus, SVHC-aineet sekä väriaineet, joiden pitoisuutta tarjottavissa tuotteissa hankintakriteerien avulla rajoitetaan. 
 
Toimintamalli kriteerien valmistelussa oli vastaavanlainen kuin aiemmissa tuoteryhmissä. Valmistelussa korostui erittäin tärkeä yhteistyö  tilaajien ja toimittajien välillä. Hankintakriteereissä huomiota on kiinnitetty erityisesti kriteerien todentamiseen. 
 
”Vastasimme sekä hankintayksiköiden että yritysten esittämään toiveeseen tuottamalla tukimateriaalia ja selventämällä eri vaihtoehdot kriteerien todentamiseksi. Pyrimme ohjemateriaaleissa lisäksi tuomaan esille eri toimijoita koskevia hyötynäkökulmia green dealiin liittyen,” kertoo Motivan asiantuntija Janne Keränen
 
Jatkossa hankintakriteerejä kehitetään käyttökokemusten perusteella. Toteutetuista kilpailutuksista saadut palautteet ovat ensiarvoisen tärkeitä jo julkaistujen kriteerien jatkokehityksen sekä tulevien uusien tuoteryhmien osalta. Keväällä julkaistaan kriteerit sisäkalusteille ja patjoille.  

Varhaiskasvatusta koskevia hankintakriteerejä ja tukimateriaalia voivat hyödyntää myös hankintayksiköt, jotka eivät itse ole mukana green dealissa. Jos haluat lisätietoa sopimuksesta, ole yhteydessä KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijoihin.

 

Tutustu kriteereihin ja liitteisiin

tags