Kysely kustannusnousujen vaikutuksista julkisiin elintarvikehankintoihin

vastaa kyselyyn

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Luonnonvarakeskukselta selvityksen sopimusrakenteista ja kustannusindekseistä elintarvikealan julkisissa hankinnoissa. Selvitys tehdään yhdessä REINU econ Oy:n kanssa.

Selvityksessä tarkastellaan julkisten elintarvikehankintojen sopimusrakenteita ja -käytäntöjä sekä selvitetään toimintatapoja julkisten elintarvikehankintojen kilpailutuksessa. Lisäksi kartoitetaan julkisissa elintarvikehankinnoissa käytettäviä tapoja reagoida hinnan muutoksiin ja hinnan muutosten vaikutuksia julkisiin elintarvikehankintoihin. Selvityksessä pyritään tuottamaan tietoa julkiseen keskusteluun sekä lainsäädännön muutosten tueksi.

Selvitys toteutetaan haastatteluiden, kyselyn sekä tilastoanalyysin perusteella.
Haastatteluissa olemme selvittäneet sopimusrakenteita, sopimuksiin liittyviä ehtoja sekä elintarvikehankintoihin liittyviä käytäntöjä.

Kyselyn tavoitteena on selvittää kuinka laajasti eri julkisia elintarvikehankintoja tekevät toimijat ovat joutuneet reagoimaan elintarvikemarkkinoilla nähtyihin muutoksiin.

Kyselyyn vastaaminen kestää viisi minuuttia. Kysely on auki 10.11.2023 saakka. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/julkiset-elintarvikehankinnat

Lisätietoja:
Hanna Karikallio, erikoistutkija, tutkimuspäällikkö
Luonnonvarakeskus
sähköposti: hanna.karikallio@luke.fi
p. 050 411 35753