Kestävät hankinnat ovat tärkeä osa Kriisinhallintakeskuksen yhteiskuntasitoumusta

Kriisinhallintakeskuksen varusteteita
Kuva: Elina Ollila

Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus on päivittänyt toimenpidesitoumuksensa, jolla vauhditetaan kestävää kehitystä ja Agenda 2030 tavoitteita. Kriisinhallintakeskuksen kestävän kehityksen Sitoumus 2050 tavoittelee keskuksen ympäristökuorman ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

Sitoumuksessa on nostettu esiin myös kestävät hankinnat, sillä keskuksen yksi lakisääteisistä tehtävistä on kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähetettävien asiantuntijoiden tarvitsemien suoja- ja muiden varusteiden hankkiminen ja ylläpito.

Kriisinhallintakeskuksen koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 200 henkilöä, ja keskuksen lähettämänä työskentelee vuosittain noin 120 asiantuntijaa kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallintatehtäviin eri puolille maailmaa. Vaikka hankintojen euromääräinen suuruusluokka on melko pieni, vain muutamia kymmeniä tuhansia euroja, Kriisinhallintakeskuksessa koetaan tärkeäksi vaikuttaa kestävään kehitykseen myös pienillä hankinnoilla. 

Siviilikriisinhallinnan varusteissa kestävyys on valttia

Kriisinhallintakeskus priorisoi hankintoja tehdessään kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmia. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden varusteita pyritään huoltamaan, korjaamaan ja käyttämään uudelleen niin pitkään kuin mahdollista.

– Meillä on esimerkiksi edelleen käytössä 10–15 vuotta vanhoja satelliittipuhelimia, joihin on saatavilla varaosia. Varusteet eivät läheskään aina kulu asiantuntijoiden matkassa ja heidän palattuaan operaatiosta takaisin Suomeen käyttökelpoiset varusteet kuten luotiliivit, kiikarit tai läppäri voidaan varsin hyvin antaa käyttöön seuraavalle keikalle lähtevälle asiantuntijalle, kuvailee Kriisinhallintakeskuksen kestävän kehityksen asiantuntija Julia Evans.

Keskuksen hankinnoissa myös suositaan tuotteita, joille valmistaja myöntää laajat takuuehdot, joita on mahdollista korjata ja joihin on saatavilla varaosia. Lisäksi operaatiokäytöstä poistettuja tuotteita uusiokäytetään koulutustarkoituksissa. Kun varusteet tulevat tiensä päähän, jatkokäyttöön kelpaamattomat varusteet toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen.

Aiemmin Kriisinhallintakeskuksen hankintakriteereissä käytettiin useimmiten halvinta hintaa, ja keskuksessa oltiin usein tyytymättömiä tuotteiden kestävyyteen.

– Laadukkaat ja kestävämmät tuotteet tulevat ajan myötä myös rahallisesti edullisemmiksi, kun varusteet kestävät käyttöä pitempään. Hinnaltaan halvin ei aina ole se kaikkein kestävin vaihtoehto, Evans korostaa.

Hankintaohje avustaa henkilöstöä kestävyyden huomioinnissa

Kriisinhallintakeskus noudattaa kaikissa hankinnoissa sisäministeriön kestävien hankintojen ohjeistusta. Osaksi Sitoumus 2050:tä on kirjattu Kriisinhallintakeskuksen oma hankintaohje, jonka keskus kehittää täydentääkseen sisäministeriön ohjetta.

– Kriisinhallintakeskuksen hankinnat ovat hieman erityyppisiä kuin ministeriössä, jossa hankitaan paljon aineettomia palveluita. Meillä hankintamäärät ovat suhteellisen pieniä verrattuna ministeriöön, ja lisäksi hankimme pääasiassa konkreettista tavaraa. Siksi koimme tarpeelliseksi laatia oman, täydentävän hankintaohjeen Kriisinhallintakeskuksen käyttöön. Se sisältää käytännön asioita Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön avuksi hankintoihin, Julia Evans sanoo.

Koska vastuullisuus on Kriisinhallintakeskukselle tärkeää sen kaikissa toiminnoissa, on keskukselle luonnollista toteuttaa myös hankintoja mahdollisimman kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Lisätietoja Kriisinhallintakeskuksen kestävästä kehityksestä keskuksen verkkosivuilta
Tutustu tarkemmin Kriisinhallintakeskuksen toimenpidesitoumukseen Sitoumus 2050-palvelussa

Lisätietoja
Julia Evans
Julia.Evans@cmcfinland.fi 
+ 358 (0) 50 456 3266

Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on vuonna 2007 perustettu siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus, joka toimii itsenäisesti sisäministeriön hallinnon yhteydessä. Sen lakisääteinen tehtävä on vastata kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähetettävien siviilihenkilöiden koulutuksesta, rekrytoinnista ja varustamisesta. Lisäksi keskus tekee alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
https://www.cmcfinland.fi/