Jyväskylän hankintaseminaarissa keskusteltiin taloudellisesta kestävyydestä julkisissa hankinnoissa

seminaari puhujia

Vuosittain järjestettävä julkisiin hankintoihin keskittyvä seminaari oli jo yhdeksäs laatuaan. Jyväskylän hankintaseminaarin järjestivät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen hyvinvointialue, KEINO-osaamiskeskus sekä ELY-keskus.

Seminaarin avauspuheenvuorossa Mika Hänninen (Hansel) ja Mika Naumanen (VTT) KEINO-osaamiskeskuksesta puhuivat julkisten hankintojen positiivisista vaikutuksista niin yrityksille kuin yhteiskunnalle. Esityksessä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa KEINOssa kehitettyä hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta analysoivaa tekstianalytiikkaa, jonka avulla pystytään analysoimaan myös tarjoaja-toimittaja-yritysten muodostamaa paikallista ja valtakunnallista hankintojen ekosysteemiä.

KEINOn ohella Samuli Soini Alfame Systems Oy:stä puhui innostavasti julkisten hankintojen tuomasta kasvusta yksittäisten yrityksen näkökulmasta. Hän korosti, kuinka julkiset hankinnat voivat edistää yritysten kasvua ja kannattavuutta sekä samalla tukea alueen taloudellista kehitystä ja kannusti kaikkia yrityksiä osallistumaan julkisen sektorin kilpailutuksiin. Hankintojen strategisen johtamisen työkaluihin keskittynyt SC Software Oy esitteli omaa liiketoimintaansa.  

Muista puhujista Antti Norkela ja Jan Jääskeläinen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta keskustelivat reilun kilpailun lisäämisestä julkisissa hankinnoissa. Kirkkohallituksen Mikko Tähkänen toi esiin hyviä käytäntöjä kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn liittyen. JAMK esitteli virtuaalisiin kuntoutuspalveluihin kilpailutettua innovatiivista palveluhankintaansa ja PTCS esitteli yksittäisellä kilpailutuksella saavutettavaa hankinnan taloudellista vaikuttavuutta. Seminaari huipentui Veli Puttosen juontamaan kestävän sopimusyhteistyön paneelikeskusteluun, jossa Hanne Toukoaho (Seppäkoski Oy), Vili Varis (Kiinteistönhoito Varis Oy), Marja Pudas ja Janne Jaatinen (ELY-keskus) sekä Hanna Vihavainen (Keski-Suomen hyvinvointialue) keskustelivat kestävän sopimusyhteistyön tärkeydestä.

Tapahtumaan osallistui laaja joukko alueen hankinnoista kiinnostuneita ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita. Saatujen osallistujapalautteiden perusteella päivä tarjosi hyvien luentojen muodossa paljon arvokasta ja uutta tietoa sekä verkostoitumismahdollisuuksia kävijöille. Seminaarin järjestelyt toimivat ja ilmapiiri koettiin erittäin myönteisenä.

tags