Julkisten hankintojen kehittämisen tueksi käynnistetty selvitys tiedon hyödyntämisestä

Kuvituskuva tilastotiedosta

Hallitus tilaa julkisten hankintojen kehittämisen tueksi selvityksen siitä, miten erilaista tietoa voidaan parhaiten hyödyntää päätettäessä hankinnoista, ja miten Suomen julkisten hankintojen vuotuinen kokonaisarvo lasketaan. 

Julkisista hankinnoista kertyy sähköisiin järjestelmiin tietoa, jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja seurannassa. Nyt toteutettavan selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, miten saatavilla olevaa dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin julkisissa hankinnoissa ja tiedolla johtamisessa niin kunta- kuin valtiotasolla. Samalla tavoitteena on parantaa tiedon kertymistä järjestelmiin.  Parempi tietopohja auttaa julkishallinnon organisaatioita arvioimaan, millainen hankintatapa on kussakin tilanteessa tehokas ja mitkä ovat hankinnan kriteerien kustannusvaikutukset.

Tutkimus toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella ja se kestää vuoden 2021 kesäkuuhun saakka. 

Lue valtiovarainministeriön tiedote tästä.

tags