Hilmaan luvassa kolme uutta ominaisuutta syksyllä 2020

kuvituskuva

Hankintojen sähköiseen ilmoittamiskanava Hilmaan kehitetään uusia ominaisuuksia vuoden 2020 aikana. Kehitteillä on kolme uutta ominaisuutta, jotka julkaistaan syksyllä 2020.

”Hilman kehityksen perustana on asiakaslähtöisyys, avoimuus ja palvelun helppokäyttöisyys. Kanavan uudistaminen tukee markkinoiden toimintaa ja helpottaa julkisten hankintojen parissa tehtävää työtä”, projektipäällikkö Tiina Luoma sanoo.   

Uudet ominaisuudet ovat:

1. Tarjousten jättäminen sähköisinä dokumentteina

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset toimitetaan sähköisesti. Hilmaa kehitetään siten, että hankintayksiköt voivat tehdä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa tarjouksia sähköisinä dokumentteina, kuten pdf-tiedostoina. Arviolta 20-30% hankintayksiköistä ei käytä sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä.  

2. Yhteinen eurooppalainen ESPD-asiakirja

Hilman yhteyteen rakennetaan yhteinen eurooppalainen ESDP-asiakirja. Asiakirjan avulla tarjoajat vakuuttavat, että tarjoajan poissulkuperusteita ei ole, ja että hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Tarjoaja voi käyttää samaa asiakirjaa useissa hankintamenettelyissä, kunhan asiakirjan sisältämien tietojen voimassaolo vahvistetaan. 

3. Tietojen tarkistamisen helpottaminen 

Jatkossa hankintayksiköt voivat tarkastaa tarjoajien antamien tietojen oikeellisuuden Hilmasta. Tiedot kerätään eri viranomaistietokannoista ja aineisto on kaikkien hankintayksiköiden saatavilla.

Hilma-järjestelmää uudistetaan osana julkisten hankintojen kehittämiseen tähtäävää Hankinta-Suomi ohjelmaa. 

”Julkisten hankintojen sähköisten välineiden kehittäminen on olennainen osa hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen tähtäävä työtä”, korostaa Hankinta-Suomi ohjelman johtaja Tarja Sinivuori-Boldt.

Lue valtiovarainministeriön alkuperäinen tiedote täältä

tags