Elintarvikkeiden hankintakriteerit päivitettiin tukemaan luonnon monimuotoisuutta

herneen kukinto

Julkisille hankintayksiköille tarkoitettu Vastuullisten elintarvikehankintojen opas ja siinä olevat hankintakriteerit on julkaistu päivitettynä. Tavoitteena oli huomioida luonnon monimuotoisuutta tukevia alkutuotannon menetelmiä julkisissa elintarvikehankinnoissa. Sen lisäksi kriteereihin tuotiin mukaan luonnon monimuotoisuudelle vaatimuksia sisältäviä laatujärjestelmiä ja sertifikaatteja.

– Tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Olemme ymmärtäneet, että ruoantuotannolla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Toisaalta ruoantuotanto on myös siitä riippuvaista, kertoo erityisasiantuntija Auli Väänänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Julkisiin elintarvikehankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 350 miljoonaa euroa. Suuren volyymin takia hankintapäätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, miten ruokaa Suomessa tuotetaan ja millaista ruokaa Suomessa myydään. Siksi onkin tärkeä tunnistaa, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea hankinnoilla ja hankintakriteereitä käyttämällä.

Väänänen uskoo, että nyt julkaistuilla elintarvikkeiden hankintakriteereillä päästään hyvin eteenpäin luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.
 
– Elintarvikkeiden hankinta on yksi merkittävä vaikuttamisen keino. Lisäksi on tärkeää panostaa ruokalistasuunnitteluun sekä hävikin vähentämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut myös oppaan vastuullisten ruokapalveluiden hankintaan, Väänänen kertoo.
  
Nyt päivitetyssä oppaassa olevat kriteerit ovat osin uusia, osin päivitettyjä tai jo aiemmassa oppaassa julkaistuja. Kriteereiden kehitys on tehty yhteistyössä tilaajien, toimittajien ja elintarvikealan sidosryhmien kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi vuonna 2017 laadittuihin vastuullisten julkisten elintarvikehankintojen kriteereihin liittyvän päivitystyön Motivalta. Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin - suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lataa opas Motivan verkkosivuilta
 

Lue lisää Motivan tiedotteesta

Motiva julkaisee elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerit myös sähköisinä syksyllä 2023 avattavassa kriteeripankissa.
 
Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Auli Väänänen, maa- ja metsätalousministeriö, 029 516 2031, auli.vaananen@gov.fi
johtava asiantuntija Elina Muurimäki, Motiva Oy, 040 847 8239, elina.muurimaki@motiva.fi
asiantuntija Suvi Salmela, Motiva Oy, 0400 960 128, suvi.salmela@motiva.fi

tags