Circwaste: Green dealistä konkreettista tukea hankintayksiköiden kemikaaliviisaiden varhaiskasvatuksen hankintojen tekemiseen

kemimkalit

Kiertotalouskeskustelun  nosteessa esille ovat nousseet haitalliset aineet ja niiden mahdollisesti aiheuttamat riskit ympäristölle ja terveydelle. Haitalliset aineet linkittyvät kiinteästi siihen, kuinka hyvin voimme kiertotaloutta toteuttaa, todetaan Circawasten uutisessa. 

Haitallisia aineita ja niiden kuormitusta tulisikin vähentää vaikuttamalla siihen, että käyttöön tulevat tuotteet jo lähtökohtaisesti sisältävät haitallisia aineita mahdollisimman vähän.

Suomen kansallisessa vaarallisia kemikaaleja koskevassa ohjelmassa on yhdeksi tuotteiden ja valmisteiden kemikaaliriskien rajoittamisen keinoksi nostettu kemikaalien aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien minimoiminen julkisissa hankinnoissa. Kemikaalien vähentäminen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja kemikaalivaatimusten sisällyttäminen tarjouspyyntöön saattaa olla hankkijan näkökulmasta iso haaste. Kemikaaliviisaiden hankintojen tekoon on kuitenkin konkreettista tukea saatavissa muun muassa haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa –green deal –sopimuksen kautta.

Lue koko artikkeli Circwaste - Materiaalit kiertoon -verkkopalvelusta

tags