Mikä innovaatiokumppanuus? -tilaisuus 14.2.2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Helsinki /Internet-etäyhteys
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14

Julkinen sektori voi vastata tulevien vuosikymmenten vaatimuksiin ja tuottaa kansalaisille entistä parempia palveluita etsimällä rohkeasti uusia ratkaisuja ja toimintatapoja hankinnoissaan. Innovatiivisen hankinnan onnistumista ja parhaiden ratkaisujen ja vaikuttavuuden löytymistä edistää tiivis yhteistyö tilaajan ja toimittajien välillä. Avoimeen keskusteluun ja viestintään kannustaa innovaatiokumppanuus-hankintamenettely, joka mahdollistaa yhteiskehittämisen ja jättää tilaa toimittajien erilaisille ratkaisuille.

Innovaatiokumppanuus on vielä suhteellisen uusi ja vieras hankintamenettely. KEINO pyrki vastaamaan kohderyhmänsä ilmaisemiin tarpeisiin kuulla kokemuksia jo toteutetuista innovaatiokumppanuuksista ja järjesti 14.2.2019 innovaatiokumppanuus-tilaisuuden, jossa esiteltiin kahden innovaatiokumppanuutta käyttäneen hankintayksikön kokemuksia ja oppeja hankintamenettelystä. Case-esimerkkeinä olivat Helsingin Olympiastadionin istuinurakka ja Oulun Veden lietteenkäsittely. 

Katso tapahtuman tallenne alta tai pätkittynä ohjelma-aikataulukokonaisuuksien mukaan KuntaTV:n sivuilta Mikä innovaatiokumppanuus 14.2.2019.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Lyhyet kuvaukset tilaisuudessa esitellyistä esimerkkitapauksista:

Helsingin Olympiastadionin vuonna 2015 käynnistyneessä peruskorjausurakassa uusitaan stadionin katsomon istuimet vuosina 2018-2019. Istuininnovaatiolle on tarvetta, koska markkinoilla ei ole valmista puu- tai puukomposiittituotetta, joka täyttäisi materiaalin kestävyyden, huollon ja paloturvallisuuden vaatimukset ja joka olisi kiinnitettävissä 1950-luvulta peräisin oleviin kiinnitystappeihin ja täyttäisi Museoviraston vaatimukset.

Lue juttu "Olympiastadionin uudet penkit ovat suomalainen innovaatio" stadionin sivuilta.

Oulun Veden vuonna 2017 käynnistyneessä hankkeessa on tavoitteena hankkia kokonaispalveluna kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelyratkaisu, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa. Innovaatiokumppanuutena toteutettavan hankinnan kautta Oulun Vesi pyrkii aktivoimaan markkinoita uusien ratkaisujen etsimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Lue Kalevan juttu VRJ Pohjois-Suomi käsittelee Oulun Veden jä­te­ve­si­liet­teen seuraavat 10 vuotta – lietettä vuodessa 35 000 tonnia, sopimuksen arvo 24 miljoonaa

Case-esimerkkien lisäksi kuultiin puheenvuoro valtioneuvoston 9.10.2018 julkaisemasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin Suomessa toteutettuja innovatiivisia menettelyjä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa.

 

Tilaisuuden ohjelma 

12.30 Tilaisuuden avaus ja KEINO-osaamiskeskuksen esittely

12.50 Innovatiiviset menettelyt julkisissa hankinnoissa -selvitys

                           Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto

13.30 Case Helsingin Olympiastadion, tilaajan ja toimittajan sanoin

                           Liisa Katajala, Helsingin kaupunki ja Pasi Aaltonen, Piiroinen Oy

14.20 Kahvitauko

14.35 Case Oulun Veden lietteenkäsittely

                           Sara Alanärä, Oulun Vesi

15.30 Pienryhmäkeskustelua ja yhteenveto

16.00 Tilaisuus päättyi