KEINO-muutosagenttien haku

Alkaa: 5.10.2018 

Päättyy: 29.10.2018 

Muutosagenttitoiminnalla vaikuttavuutta hankintoihin 

Keino-hanke avaa hankehaun koskien alueellista muutosagenttitoimintaa. Alueelliset muutosagentit valitaan ensin pilottimaakuntiin. Mikäli piloteista saadaan hyviä tuloksia, tavoitteena on levittää muutosagenttitoiminta valtakunnalliseksi. 

Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. 

Haemme tasoltaan ja resursseiltaan erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  

Pilottialueet 

Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät 

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm. 

o   KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito

o   Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa 

o   Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista  

o   Kansallisisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.  

o   Tilaajaryhmiin osallistumisen ja Green Deal -sopimusten toteuttamisen edistäminen omalla muutosagenttialueella 

Alueellisen KEINO-muutosagentin vähimmäiskokemus 

Hakijoita pyydetään nimeämään alueellinen muutosagentti, jolta vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Katsomme riittäväksi vähimmäiskokemukseksi ehdotettavalle alueelliselle muutosagentille: 

 •  12 kk kokemuksen hankinta-asiantuntijana toimimisesta, tai  
 •  12 kk kokemuksen hankintaneuvonnasta tai 
 •  12 kk kokemus hankintamenetelmiä kehittävässä projektissa 

Alueellisen KEINO-muutosagentin saama tuki  

Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia: 

 • Välittämällä muutosagentille tietoa päivän polttavista aiheista 
 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa 
 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin 

Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin. Hankerahoitus on kuvattu hanke-esityslomakkeessa, jonka on liitteenä sivun lopussa.  

Tarkentavat valintaperusteet 

Katsomme muutosagentiksi ehdotettavalle henkilölle eduksi seuraavat työtehtäviin kuuluvat taidot ja osaamisen: 

 • Innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaaminen 
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
 • Verkostoitumistaidot 
 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus 
 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus 
 • Asiakaspalvelutaidot 
 • Projektinjohtotaidot 

Hakijat arvioidaan ja pisteytetään seuraavien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. Lataa valintakriteerit tästä tai sivun lopusta. 

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa 

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää käsittelyyn otsikolla "KEINO-muutosagenttihakemus [lisää maakunta]" osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi viimeistään 29.10.2018.  Lataa hanke-esityslomake sivun lopusta.

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa. 

Aikataulu 

Haun tavoiteaikataulu, viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille 

 • Valintapäätös tehdään marraskuun puoleen väliin mennessä 
 • Muutosagentti koulutetaan välittömästi valinnan jälkeen, koulutuksen kesto 2-4 päivää 
 • Muutosagentin toimikausi alkaa 1.1.2019
tags