Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling. Prioriteringarna för vår verksamhet 2022–2023 är: upphandling av nya lösningar, genomförande av ekosystemavtal med städer och förfina lärdomar till praktiska

1. Personuppgiftsansvariga Kompetenscentrumet KEINO är ett konsortium som består av följande sammanslutningar: Motiva Ab eknologiska forskningscentralen VTT Ab Innovationsfinansieringsverket Business Finland Finlands miljöcentral SYKE Hansel Ab Dessa organisationer bildar tillsammans ett så kallat

Föremålet för en innovativ upphandling är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som ännu inte fått stor spridning. Innovativ upphandling kan också vara ett nytt sätt att genomföra upphandlingen eller föremålet för upphandlingen till exempel en byggentreprenad. Upphandlingskontraktet kan

Om du har frågor till oss, vill ge respons eller är intresserad av våra tjänster eller evenemang, internationellt utbyte, elevsamarbete, nätverkande med andra aktörer e.d. skicka oss e-post till oss. Vi kontaktar dig inom några dagar. Länk till e-post Vill du kontakta våra experter? Länk till vår

Bedömning och mätning av upphandlingens effekter – vad handlar det om? Målet för hållbar och innovativ upphandling är att köpa produkter, tjänster och entreprenader som förbättrar den offentliga servicens kvalitet, produktivitet, effekter och hållbarhet. En bedömning av nyttan av upphandling av nya

Förändringsagenterna fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentret och för KEINO:s verksamhet och stöd närmare de praktiska operatörerna. Förändringsagenternas arbete stöds av resurserna i KEINO och har till uppgift att: 1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med

Här samlar vi in vanliga frågor och svar allteftersom vi får dem. Har du en fråga du vill få svar på om verksamhet som andra skulle kunna ha nytta av? Skicka din fråga till oss på adressen palvelu@hankintakeino.fi med rubriken UKK (Usein kysytyt kysymykset, vanliga frågor). Länk till vår e-post