Föreslå en hållbar eller innovativ upphandling Har du varit med om att genomföra eller planera en hållbar eller innovativ upphandling? Du kan tipsa om ditt upphandlingsexempel och ladda ner formuläret i Word. Skicka in det på adressen palvelu@hankintakeino.fi. Word formulär för exempel på

Genom strategisk ledning av upphandlingen kan man stödja genomförandet av organisationens mål. Det förutsätter goda kunskaper om organisationens upphandlingsverksamhet och dess nuläge samt om olika alternativ, möjligheter och beprövad ny god praxis. Vem drar nytta av strategisk ledning av

Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och mer effektivt göra nya lösningar och handlingsmodeller skalbara. Målet är att den offentliga sektorn i sin verksamhetsutveckling allt oftare öppnar marknaden för nya hållbara lösningar. Beställargrupper bildas mellan

I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Upphandling med miljöansvar Viktiga mål är att genom upphandling bidra till ökad energi- och resurseffektivitet, minskade växthusgasutsläpp och mindre användning och

FÖR VEM ÄR REGIONALT SAMARBETE INOM OFFENTLIG UPPHANDLING VIKTIGT? Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet och församlingar. VILKEN NYTTA GER REGIONALT SAMARBETE OCH STÖD INOM OFFENTLIG UPPHANDLING? Om samarbets- och stödbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar dina, kan det

Om du har frågor till oss, vill ge respons eller är intresserad av våra tjänster eller evenemang, internationellt utbyte, elevsamarbete, nätverkande med andra aktörer e.d. skicka oss e-post till palvelu@hankintakeino.fi. Vi kontaktar dig inom några dagar.

Förändringsagenterna fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentret och för KEINO:s verksamhet och stöd närmare de praktiska operatörerna. Förändringsagenternas arbete stöds av resurserna i KEINO och har till uppgift att: 1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med

Hållbar och innovativ upphandling är en som leder offentliga medel till ansvarsfullt genererade tjänster, produkter eller jobb på ett nytt, innovativt sätt. Genom att skapa hållbar offentlig upphandling väljer upphandlande enheter ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt ansvarigt alternativ. Med

1. Personuppgiftsansvariga Kompetenscentrumet KEINO är ett konsortium som består av följande sammanslutningar: Motiva Ab Finlands Kommunförbund rf Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Innovationsfinansieringsverket Business Finland Finlands miljöcentral SYKE Hansel Ab KL-Kuntahankinnat Ab och