Om du har frågor till oss, vill ge respons eller är intresserad av våra tjänster eller evenemang, internationellt utbyte, elevsamarbete, nätverkande med andra aktörer e.d. skicka oss e-post till oss. Vi kontaktar dig inom några dagar. Länk till e-post Vill du kontakta våra experter? Länk till vår

Bedömning och mätning av upphandlingens effekter – vad handlar det om? Målet för hållbar och innovativ upphandling är att köpa produkter, tjänster och entreprenader som förbättrar den offentliga servicens kvalitet, produktivitet, effekter och hållbarhet. En bedömning av nyttan av upphandling av nya

Söker du sakkunniga i hållbar och innovativ upphandling som du kunde intervjua? Är du intresserad av att skriva en artikel om kompetenscentrumet eller verksamheten kring centrumet? Önskar du bilder om hållbar och innovativ verksamhet eller kompetenscentrumets logo? Kontakta vår

Här samlar vi in vanliga frågor och svar allteftersom vi får dem. Har du en fråga du vill få svar på om verksamhet som andra skulle kunna ha nytta av? Skicka din fråga till oss på adressen palvelu@hankintakeino.fi med rubriken UKK (Usein kysytyt kysymykset, vanliga frågor). Länk till vår e-post

Föremålet för en innovativ upphandling är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som ännu inte fått stor spridning. Innovativ upphandling kan också vara ett nytt sätt att genomföra upphandlingen eller föremålet för upphandlingen till exempel en byggentreprenad. Upphandlingskontraktet kan

Förändringsagenterna fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentret och för KEINO:s verksamhet och stöd närmare de praktiska operatörerna. Förändringsagenternas arbete stöds av resurserna i KEINO och har till uppgift att: 1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med

Tjänsterna från KEINO kompetenscenter är avsedda för dem som gör och planerar offentliga upphandlingar, samt för ledning av offentliga organisationer. Alla tjänster är gratis. Vårt tjänsteerbjudande Rådgivningstjänster KEINO utvecklar upphandlares kunnande och ger råd kring hållbar och innovativ