KEINOs tjänster

 Tjänsterna från KEINO kompetenscenter är avsedda för dem som gör och planerar offentliga upphandlingar, samt för ledning av offentliga organisationer. Alla tjänster är gratis.

 

Vårt tjänsteerbjudande

Rådgivningstjänster

KEINO utvecklar upphandlares kunnande och ger råd kring hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Bestallargrupper

Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och mer effektivt göra nya lösningar och handlingsmodeller skalbara. Målet är att den offentliga sektorn i sin verksamhetsutveckling allt oftare öppnar marknaden för nya hållbara lösningar.

Samarbete med foregångare inom hållbar upphandling (Green deal-avtal om upphandlingar)

Green deal-avtal om upphandlingar är ett nytt sätt för upphandlaren att uppfylla målen för hållbar utveckling i sin upphandling. Green Deal bidrar till genomförandet av de offentliga upphandlande enheternas befintliga mål för koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och resurssmarta lösningar samt verkställandet av vägkartorna för hållbar och innovativ upphandling och energieffektivitetsavtalen.