Samarbete med foregångare inom hållbar upphandling (Green Deal-avtal om upphandlingar)

Green Deal-avtal om upphandlingar är ett nytt sätt för upphandlaren att uppfylla målen för hållbar utveckling i sin upphandling. Green Deal bidrar till genomförandet av de offentliga upphandlande enheternas befintliga mål för koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och resurssmarta lösningar samt verkställandet av vägkartorna för hållbar och innovativ upphandling och energieffektivitetsavtalen.

Green Deal för upphandling är ett frivilligt avtal mellan den upphandlande enheten och staten. Genom Green Deal-verksamheten skapas en ny samarbets- och kompetensstruktur för upphandling där hela upphandlingsprocessen följs upp och konsekvenserna bedöms.

Vem drar nytta av Green Deal för upphandling?

Upphandlande enheter som har vilja, resurser och motivation att utveckla sin verksamhet och ta in nya handlingsmodeller på kort sikt och som dessutom har lust att skapa nytt i samarbete med andra upphandlande enheter.

Varför delta i Green Deal?

Upphandlande enheter som ingår ett Green Deal-avtal får expertstöd för att utveckla en gemensam handlingsmodell och genomföra upphandlingen. Om behoven eller utmaningarna nedan motsvarar din situation, har du nytta av avtalet.

 • Strategisk hållbarhetsutveckling

  • Målen för hållbar utveckling omsätts i konkreta upphandlingar.
  • Utveckling av en modell för uppföljning av måluppfyllelsen.
 • Stärkt samarbete
  • Starkare samarbete mellan de upphandlande enheterna. Allt behöver man inte göra på egen hand.
  • Gemensamt utvecklingsarbete minskar också upphandlingsriskerna.
  • Rum för öppenhet och samarbete mellan beställare och leverantörer.
 • Omfattande experthjälp till upphandlande enheter i beredningsskedet och vid utvecklingen av verktyg.
 • Marknadsutvecklingen påskyndas genom att man förenhetligar omfattande upphandlingar -> Genom en gemensam modell och mer ambitiösa kriterier uppnås större genomslagskraft.
 • Föregångare syns. Green Deal ger nationell och internationell exponering.

Hur kommer jag med?

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi, och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.