Bedömning och mätning av effekterna av offentlig upphandling

Bedömning och mätning av upphandlingens effekter – vad handlar det om?  

Målet för hållbar och innovativ upphandling är att köpa produkter, tjänster och entreprenader som förbättrar den offentliga servicens kvalitet, produktivitet, effekter och hållbarhet. En bedömning av nyttan av upphandling av nya koncept behövs i planeringsskedet av upphandlingen, vid konkurrensutsättningen och under avtalsperioden. Bedömning och mätning av effekterna behövs såväl i den enskilda upphandlingen och i den strategiska ledningen av upphandlingen som på nationell nivå. Målet för kompetenscentrumet KEINO är att hos ledningen och sakkunniga i organisationer som gör offentliga upphandlingar öka förståelsen för effekterna av hållbar och innovativ upphandling och bedömningen av effekterna. KEINO stöder också organisationsspecifik uppföljning i startskedet. 

Vem drar nytta av bedömning och mätning av effekterna av offentlig upphandling?

Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet, församlingar och de som deltar i landskapsberedningen.

VARFÖR BEDÖMA OCH MÄTA UPPHANDLINGENS EFFEKTER?

Strukturering av föremålen för upphandlingen och uppföljning av effekterna samt utnyttjade begrepp, mått och uppföljningsdata gör det möjligt att tillämpa kunskapsledning. Förutsättningarna för kunskapsledning ökar i beslutsfattandet på nationell nivå, i arbetet i förvaltningarna, på regional nivå och i de enskilda upphandlande enheterna. 

VILKA VERKTYG HAR KEINO ATT ERBJUDA?

Information

Kompetenscentrumet KEINO erbjuder information om hur man kan mäta måluppfyllelsen av innovativa upphandlingar på nationell nivå. 

Råd

Kompetenscentrumet KEINO ger råd i modellering av effektmål och bedömning och mätning av effekter.

Verktyg

Kompetenscentrumet KEINO beskriver och modellerar effekterna av olika typer av upphandlingar projektvis och utvecklar verktyg för bedömning av upphandlingarnas potentiella effekter.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.