Till medierna

Söker du sakkunniga i hållbar och innovativ upphandling som du kunde intervjua? Är du intresserad av att skriva en artikel om kompetenscentrumet eller verksamheten kring centrumet? Önskar du bilder om hållbar och innovativ verksamhet eller kompetenscentrumets logo? Kontakta vår kommunikationsansvarige, som kan hjälpa dig vidare. 

 

Nedan finns mediebildbanken tillgänglig. När bilderna används måste källan rapporteras.

Keinon kuvitus - innovatiivisuus punnukset Ladda ned Keinon kuvitus - innovatiivisuus punnukset
Keinon kuvitus - kestävyys ja innovatiivisuus punnukset Ladda ned Keinon kuvitus - kestävyys ja innovatiivisuus punnukset
Keinon kuvitus - Ympäristövastuun punnukset Ladda ned Keinon kuvitus - Ympäristövastuun punnukset
Keinon kuvitus - Taloudellisen vastuun punnukset Ladda ned Keinon kuvitus - Taloudellisen vastuun punnukset
Keinon kuvitus - Sosiaalisen vastuun punnukset Ladda ned Keinon kuvitus - Sosiaalisen vastuun punnukset
Keino-osaamiskeskuksen logo FI Ladda ned Keino-osaamiskeskuksen logo FI