kuva_Eriika_Autio

Name
Eriika
Autio

Contact title
Upphandlingschef

Contact details
E-post
eriika.autio@businessfinland.fi
Telefonnummer
050 5577 514

Styrkor
  • Ser upphandlingsverksamheten som en del av genomförandet av organisationens strategi
     
  • Tillämpar upphandlingsjuridik i praktiken för att nå det bästa resultatet
     
  • Innovativ upphandling, i synnerhet innovativa upphandlingsförfaranden
     
  • Tycker om utmaningar och strävar efter att hitta en lösning på varje utmaning. Lösningen måste naturligtvis tåla en närmare juridisk granskning.
Kommentar till kontakten

Våga ge lite mer av dig själv! Nöj dig inte med det invanda.

Det finaste minnet i mitt arbete med upphandling är deltagandet i statsrådets kanslis konkurrensutsättning
Kokeilun paikka. Den genomfördes i form av en projekttävling där hackathon-evenemang var en del av
konkurrensutsättningsprocessen. Hackathon-träffarna avslutades i ett pitchningsevenemang. Innan
pitchningen inleddes frågade jag en medlem i ett av lagen som deltog i hackathon om vad han tyckte om
processen, hackathon som en del av konkurrensutsättningen. Han konstaterade att hackathon hade varit de
två bästa dagarna i hans liv. Personen påstod sig mena allvar när jag förundrade mig över entusiasmen.

När någon talar om att en offentlig upphandling, eller vilken del som helst av den, har varit en unik
upplevelse, känns det HELT FANTASTISKT! Mer av sådant! Vi behöver entusiastiska människor för att lyckas!
Vi måste våga göra saker på ett nytt sätt, så att de utvecklas och så att vi får tillgång till de bästa tjänsterna
och lösningarna till det bästa priset.

Mitt motto är att upphandlingslagen inte är något hinder för smarta upphandlingar.