Förändringsagenterna

Aluueet, joilla KEINO-muutosagenttitoimintaa vuonna 2021

Förändringsagenterna fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentret och för  KEINO:s verksamhet och stöd närmare de praktiska operatörerna. Förändringsagenternas arbete stöds av resurserna i KEINO och har till uppgift att: 

1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med KEINOs verksamhetsprinciper samt

2. samla in information till kompetenscentrumet om situationen i regionen och de lokala behoven

3. föra samman upphandlande enheter och sakkunniga genom nätverkande

4. aktivera upphandlande enheter i att delta i nätverk och beställargrupper

5. främja genomförandet av Green Deal-avtalen i landskapen.

I december 2018 valdes de första KEINO-förändringsagenterna för upphandling ut i tre provinser och verksamheten har utökats till nya provinser varje år.

Modifieringsmedel kan hittas i följande provinsiella regioner, som är indelade i 12 anskaffningsförändringsagentområden. Kartan till höger berättar regionens verksamhetshistoria: ju grönare området är, desto längre har området haft förändringsagentaktivitet.

 1. Södra Karelen | Pasi Toropainen
 2. Södra Österbotten och Mellersta Österbotten | Matti Alakoskela
 3. Södra Savonia | Ilkka Liljander
 4. Mellersta Finland | Nina Kaari
 5. Kymmenedalen | Marita Melkko
 6. Birkaland | Antti Savola
 7. Österbotten | Kimmo Koivisto
 8. Norra Österbotten | Reijo Kinnunen
 9. Päijät-Tavastland och Kanta-Tavastland | Jarkko Koskinen
 10. Satakunta | Jarkko Koskinen
 11. Nyland | Pentti Komssi
 12. Egentliga Finland och Åland | Riikka Leskinen