Förändringsagenterna

Maakuntakartta väritettynä muutosagenttialueilla

Förändringsagenterna fungerar som en lokal kontaktpunkt för kompetenscentrumen och ta med KEINOs aktiviteter och stöd närmare utövarens händer. Förändringsagenternas arbetsinsats stöds med KEINOs resurser. 

Förändringsagenterna har i uppgift att

1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med KEINOs verksamhetsprinciper samt

2. samla in information till kompetenscentrumet om situationen i regionen och de lokala behoven

3. föra samman upphandlande enheter och sakkunniga genom nätverkande

4. aktivera upphandlande enheter i att delta i nätverk och beställargrupper

5. främja genomförandet av Green Deal-avtalen i landskapen.

De första KEINO-förändringsagenterna för upphandling valdes i december 2018 i tre provinser och i 2020 finns det redan agenter i 15 provinser (se karta till höger. Ju grönare området desto längre har förändringsagentaktiviteten varit i området).

Bidragsperiodens stödperiod slutar i slutet av 2020. Medelens förändringsagentaktiviteter kommer att fortsätta våren 2021 och en ny bidragsansökan kommer att tillkännages i början av 2021.