I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Upphandling med miljöansvar Viktiga mål är att genom upphandling bidra till ökad energi- och resurseffektivitet, minskade växthusgasutsläpp och mindre användning och