HEUNI publicerade en handbok om arbetskraftsexploatering och offentlig upphandling för offentliga upphandlande enheter

Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaan kansikuvat

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI) har utarbetat en handbok, Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar, till stöd för de upphandlande enheterna. Handboken anknyter till handlingsplanen för effektiv offentlig upphandling och genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling, och har publicerats på nätet på finska, svenska och engelska.

Handboken innehåller information om exploatering av migrande arbetstagare och människohandel i Finland och innehåller anvisningar om hur man ska reagera när fall av arbetskraftsexploatering misstänks eller påträffas. I handboken föreslås också åtgärder för att förhindra utnyttjande i olika skeden av upphandlingsprocessen. Några motsvarande riktlinjer för att förebygga arbetskraftsexploatering har inte offentliggjorts i Europa tidigare, vilket ger finländska upphandlade  enheter en unik möjlighet att vara föregångare i frågor som gäller mänskliga rättigheter.

Handboken på svenska kan laddas ner gratis:

Arbetskraftexploatering och offentliga upphandlingar. Handbok för riskhantering i Finland