Katriinan kasvokuva

Name
Katriina
Alhola

Titel
Specialforskare

Kontakt
E-post
katriina.alhola@ymparisto.fi
Telefonnummer
029 5251065

Styrkor

Hållbar offentlig upphandling i allmänhet, koldioxidsnål upphandling, upphandling inom cirkulär ekonomi, cleantech-upphandling, upphandlingarnas miljökonsekvenser och miljöpåverkan.

Kommentar till kontakten

Hållbar och innovativ upphandling uppstår genom växelverkan, mod och målmedvetenhet. Andras kunskaper och erfarenheter är en väg till nya idéer och öppningar.