Vad är hållbar och innovativ upphandling?

Pienoiskuva

Med hjälp av ansvarsfull och innovativ offentlig upphandling kan man producera högklassiga tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt fungerar de som ett sätt att möta den offentliga sektorns samhälleliga mål. Sådana är bland annat klimat- och resurseffektivitetsmålen, social jämställdhet och balans i den offentliga sektorns ekonomi.