kuva_tuomo_vuorinen

Namn
Tuomo
Vuorinen

Titel
Kundchef

Kontakt
E-post
tuomo.vuorinen@hansel.fi
Telefonnummer
040 6815 015

Styrkor

Insikt i och utveckling av verksamheten inom offentlig upphandling som helhet och i dess delprocesser (planering, konkurrensutsättning, leverantörshantering, osv.). Särskilt upphandlingens systematik och planering av upphandling.

Kommentar till kontakten

Jag är allergisk mot dåligt fungerande processer och planlöshet, och speciellt intresserad av beaktande och mätning av effekter. Det vore fint om jag via KEINO skulle få bli bekant med så många utvecklingsorienterade analytiska problemlösare som möjligt. Problem finns till för att lösas, inte att förundras över.