Tiian kasvokuva

Name
Tiia
Merenheimo

Contact title
Expert, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling

Contact details
E-post
tiia.merenheimo@motiva.fi
Mobiltelefon
040 848 7802

Styrkor

Livscykeltänkande, cirkulär ekonomi, verkstäder och facilitering.

Kommentar till kontakten

Det mest givande i mitt arbete är att bygga upp en dialog – att se den gemensamma kunskapen och kompetensen växa genom nya kontakter mellan människor. Detta är viktigt också i arbetet med att främja hållbar upphandling.