Regionalt samarbete och stöd inom offentlig upphandling

FÖR VEM ÄR REGIONALT SAMARBETE INOM OFFENTLIG UPPHANDLING VIKTIGT?

Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet och församlingar.

VILKEN NYTTA GER REGIONALT SAMARBETE OCH STÖD INOM OFFENTLIG UPPHANDLING?

Om samarbets- och stödbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar dina, kan det regionala samarbete som KEINO samordnar vara till stöd för dig.

  • Vilja att stödja lokal verksamhet
  • Behov eller vilja att hjälpa de upphandlande enheterna i regionen med att sprida information och lära av andra.

VILKA VERKTYG ERBJUDER KOMPETENSCENTRUMET?

Förändringsagenter

På kompetenscentrumets webbplats hittar du information om lokala rådgivare för hållbar och innovativ upphandling, s.k. förändringsagenter. Förändringsagenterna fungerar som KEINOs lokala kontakt och för kompetenscentrumets verksamhet närmare de upphandlande enheterna. De regionala förändringsagenterna väljs under hösten 2018.

Förändringsalumner

På kompetenscentrumets webbplats hittar du också information om offentliga upphandlare som redan genomfört hållbara och innovativa upphandlingar, s.k. förändringsalumner. Förändringsalumnernas uppgifter publiceras på KEINOs webbplats efter de första genomförda KEINO-projekten. Har du genomfört en hållbar och/eller innovativ upphandling och är du beredd på att dela dina kunskaper med andra intresserade? Vi behöver din hjälp! Anmäl dig som förändringsalumn här.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

För tillfället söker vi förändringsagenter för de 18 kommande landskapen. Förändringsagenternas arbetsinsats stöds med KEINOs resurser. Om du är intresserad av att bli förändringsagent, skicka en ansökan med rubriken ”ansökan att bli förändringsagent” på adressen palvelu@hankintakeino.fi.

Förändringsagenterna har i uppgift att

1. vägleda och sparra upphandlande enheter i regionen i enlighet med KEINOs verksamhetsprinciper samt

2. samla in information till kompetenscentrumet om situationen i regionen och de lokala behoven

3. föra samman upphandlande enheter och sakkunniga genom nätverkande

4. aktivera upphandlande enheter i att delta i nätverk och beställargrupper

5. främja genomförandet av Green Deal-avtalen i landskapen.