Teman

Strategisk ledning av offentlig upphandling

Samarbete med föregångare inom offentlig upphandling (Green Deal-avtal)

Fastställande av effekterna av offentlig upphandling

Beställargrupper inom offentlig upphandling

Regionalt samarbete och stöd inom offentlig upphandling

Kompetensutveckling inom offentlig upphandling

Internationell offentlig upphandling