Innehållstyp

Område som upphandlingen gäller

Föremål för upphandlingen

Tema

Upphandlingstyp

Upphanlande enhet

Upphandlingens mål

Målgruppens roll