Elinan kasvokuva

Name
Elina
Ojala

Contact title
Expert, hållbar upphandling

Contact details
E-post
elina.ojala@motiva.fi
Telefonnummer
+358 (0) 9 6122 5013

Styrkor

Jag är sakkunnig i hållbar upphandling. I mitt arbete för jag samman de olika parterna i upphandlingskedjanså att de kan utveckla produkter och tjänster på ett mer ansvarsfullt sätt. Jag tycker om att fördjupa mig i arbete med en specifik produktkategori där  man tar fram möjligheter att göra tjänster eller produkter hållbarare och styra detta genom upphandling. Till mina styrkor hör också kompetensutveckling och utbildning kring hållbarhet.

Kommentar till kontakten

Som sakkunnig på Keino är jag särskilt intresserad av hur man genom upphandlingar kan påverka samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. Här behövs alla aktörer kring upphandlingsprocessen!