Name
Ville
Valovirta

Titel
Specialforskare

Kontakt
E-post
ville.valovirta@vtt.fi
Telefonnummer
050 354 3280

Styrkor

Olika alternativ för att genomföra innovativ upphandling.

Kommentar till kontakten

Innovativ upphandling är ett sätt att nå strategiska utvecklingsmål för offentliga tjänster med hjälp av kunnandet på leverantörsmarknaden. Det gäller inte bara konkurrensutsättningsprocessen, utan det handlar här om något som är nära anknutet till serviceledning, serviceutveckling och investeringsplanering. Jag deltar mycket gärna i att bygga upp dessa kopplingar tillsammans med städerna, kommunerna och landskapen samt med statliga organisationer.