Kunskap och färdigheter

Framgångsrik offentlig upphandling kräver såväl sakkunskap som sk upphandlingskunskaper både i den offentliga upphandlingsprocessen och i ämnet för upphandling (bransch / kategorikompetens). När man siktar på effektiv, dvs. hållbar och innovativ upphandling, skärs dessa färdigheter / omges av en förståelse för utvecklingsprinciperna och potentialen för innovation i olika sammanhang.

På vår finska webbplatsen hittar du kunskap och färdigheter som delar information, t.ex. vad du bör tänka på när du strävar efter hållbarhet inom specifika upphandlingsområden och hur du kan ta hänsyn till hållbarhetsprinciperna eller potentialen för innovation när du genomför upphandlingsprocessen.

Visste du?
Europeiska kommissionen har utvecklat ett Procur EU-verktyg för identifiering och utveckling av upphandlingskompetens, som kan användas för att bedöma dess expertis inom olika upphandlingsområden. Finansministeriet kommer att förbereda en nationell version av verktyget under 2021 som en del av Finlands upphandling.