kuva_kalle_pinni

Name
Kalle
Pinni

Titel
Enhetschef, utveckling av upphandlingsverksamheten

Kontakt
E-post
kalle.pinni@hansel.fi
Telefonnummer
0294 444 252

Styrkor

Organisering och styrning av upphandlingen, förändringsledning.

Kommentar till kontakten

Om hammaren är ditt enda verktyg, se på varje problem som om det var en spik. Vid upphandling måste man kunna använda lämpliga verktyg och metoder.