Ansvarsfull upphandling av utrustning, återanvänd utrustning - Case Forssa

Upphandlare

Forssa stad

Föremål för upphandlingen

Upphandling av bärbara datorer

Upphandlingens effekter

Antalet elever i årskurs 7–9 i Forssa är 250.

Bakgrund

Det var fråga om den första konkurrensutsättningen av återanvänd utrustning inom den offentliga sektorn i Finland. Varje elev i årskurs 7–9 behövde en bärbar dator, och skolväsendet sökte ett mer ekonomiskt och miljövänligare alternativ än att köpa nya datorer.

Upphandlingens mål

Genom upphandlingen söktes kostnadseffektivitet och miljövänlighet.

Aktörer som deltagit i upphandlingen (på beställarsidan)

Forssa stad, upphandlingsväsendet, ICT-sakkunnig, systemsakkunnig

TILLÄMPADE UPPHANDLINGSMETODER

Marknadsdialog

Krav på föremålet för upphandlingen
Upphandlingen definierades som en upphandling av återanvända datorer. Datorerna har en garanti på 3 år.

Lämplighetskrav

Jämförelsegrunder

Kontraktsvillkor

Fördelar/Resultat

Investeringskostnaderna var 65 000 euro, vilket innebär en besparing på 50 000 euro per år jämfört med nya datorer. Koldioxidutsläppen under livscykeln minskar under den uppskattade användningstiden på tre år med över 21 ton per år, vilket motsvarar 114 000 km körning med personbil. Genom att återanvändautrustning kan man också undvika de avfall som skulle uppstå som biprodukt vid tillverkning av ny utrustning.

Eventuella fortsatta åtgärder  

Upphandlingen kan enkelt tillämpas också på upphandling av annan utrustning. Upphandlingen ökar elevernas, familjernas och skolpersonalens medvetenhet om ett alternativt sätt att skaffa utrustning.

Kundens kommentar / Erfarenheter

”Datorerna var i utmärkt skick. Stort tack för detta.” – Jani Blomerus, ICT-sakkunnig, Forssa stad.

Exempel för andra

Det var fråga om första gången i Finland som den offentliga sektorn upphandlade återanvänd utrustning. Upphandlingsmodellen kunde lämpa sig också för upphandling av annan utrustning. Detta är ett konkret exempel på hur en offentlig upphandlande enhet kan främja cirkulär ekonomi.

FAKTARUTA 

  • föremål för upphandlingen: återanvänd utrustning
  • de upphandlade varorna var av utmärkt kvalitet
  • resultat: betydande kostnadsbesparingar och minskade miljökonsekvenser
  • upphandlingen stöder cirkulär ekonomi
  • upphandlingsmodellen lämpar sig också för upphandling av annan utrustning.

 

 
   

Ursprungligt case: https://www.energialoikka.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/

tags