Anna Tonteri

Name
Anna
Tonteri

Contact title
ledande expert

Contact details
E-post
anna.tonteri@sitra.fi
Telefonnummer
050 325 0770

Styrkor

Upphandling av effekter och resultatbaserade finansieringsavtal (t.ex. SIB) som verktyg. Verifiering av samhällelig påverkan och utnyttjande av privat kapital vid upphandling av effekter.

Kommentar till kontakten

Jag tror att utan mål blir det inget resultat. Samhällelig påverkan förutsätter mod och förmåga att dimensionera det goda vi eftersträvar i mätbara mål.