Anna-Maijan kasvokuva

Name
Anna-Maija
Aalto

Contact title
expert, investieringar med samhällseffect

Contact details
E-post
anna-maija.aalto@sitra.fi
Telefonnummer
+358 (294) 618 299

Styrkor

Gemensam utveckling i syfte att fastställa effektmål och förändringsmål och planera åtgärder som grund för upphandlingar med genomslagskraft (t.ex. SIB). Bra på att stärka modellerings- och mätningskompetens när det gäller serviceproducenters samhälleliga genomslagskraft.

Kommentar till kontakten

Deltar i att skapa ett välmående och hållbart samhälle för oss alla genom samarbete och mätbara mål!