Förändringsagenter för offentlig upphandling finns nu i 15 landskap

Muutosagenttiikoni

Kompetenscentrumet KEINO har valt ut förändringsagenter till nio nya landskap för att främja hållbarhet och innovation inom offentliga upphandlingar.  Därmed finns det nu 15 personer i Finland som utöver sitt eget arbete också ansvarar för behovet av lokalt stöd i sitt landskap.

KEINO-förändringsagenternas uppgift är att föra kompetenscentrets verksamhet närmare de praktiska aktörerna i deras egna områden. De ska ge råd och stöda upphandlande enheter inom  deras ansvarsområde när det kommer till hållbara och innovativa upphandlingar i landskapet.  

År 2020 ska förändringsagenternas verksamhet fokusera bland annat på att stöda och följa med den strategiska ledningen av upphandlingarna och de upphandlande enheter som med hjälp av kompetenscentren utvecklar koldioxid upphandlingarna. Dessutom ska förändringsagenterna konkretisera till en lokal nivå de nationella linjer som skapats i samarbetsforumet Upphandlingar. En del av dem kommer också att fokusera på att göra forskning och undervisning om hållbarhet och innovationsförmåga i finska läroanstalter tillgänglig för offentliga upphandlare.  

De nya KEINO-förändringsagenterna inleder sin verksamhet efter att ha gått igenom introduktionsutbildning i februari 2020 i följande landskap:

- Södra Karelen, Anni Peltola 
- Södra Österbotten, Matti Alakoskela Maakuntaaluekartta jossa värjättynä agenttialueet
- Södra Savolax, Ilkka Liljander 
- Kajanaland, Kyösti Kauppinen 
- Egentliga Tavastland, Jarkko Koskinen
- Mellersta Österbotten, Reijo Kinnunen
- Mellersta Finland, Matti Kortteus
- Österbotten, Jenni Nurmi
- Nyland, Pentti Komssi

 ”De personer som valts har redan före ansökningen arbetat med offentliga upphandlingar. I fortsättningen sköter de uppgiften som förändringsagent vid sidan av annat arbete. Kompetenscentrumet KEINO beviljar alltså understöd till arbetsgivarorganisationerna för förändringsagentverksamheten”, förklarar Olli Jylhä, upphandlingsexpert vid Finlands Kommunförbund och ansvarig för förändringsagenternas verksamhet. ”Den person som valdes som agent för Egentliga Tavastland är redan förändringsagent i Satakunta, och kommer därför att ansvara för två landskap i fortsättningen.”

Ansökningen för förändringsagenter avslutades i början av januari 2020 och riktade sig till organisationer där man känner till de lokala särdragen och de aktörer som har att göra med offentliga upphandlingar. Kraven på de personer som utsågs till KEINO-förändringsagenter var bland annat kunnande om innovativa och hållbara upphandlingar, interaktions- och nätverksfärdigheter samt kännedom om det egna områdets marknadsenheter och upphandlande enheter.  

”Fint att se att det lokala stödet tack vare de nya förändringsagenterna nu täcker nästan hela Finland.  Några landskap saknar fortfarande förändringsagenter, men kompetenscentrumet KEINO stöder vid behov upphandlarna i de landskapen, säger Isa-Maria Bergman från Motiva, direktör för hållbara upphandlingar och cirkulär ekonomi samt ansvarig för kompetenscentrumets verksamhetskoordinering.

Förändringsagentverksamheten utvecklar det regionala samarbetet kring upphandlingar  

De utvalda förändringsagenterna har gedigen erfarenhet och existerande nätverk inom offentlig upphandling. Som förändringsagent blir hållbarhet och innovationsförmåga en aspekt som framhävs naturligt i det nuvarande arbetet med upphandlingar.  

”Uppgiften som KEINO-förändringsagent är en bra förlängning och ett tillägg till mitt arbete som upphandlingsombud i Kajanaland, en tjänst som jag redan haft i sju år. Vi har en god kontakt mellan upphandlande enheter och företag i landskapet, och jag ser fram emot att stärka kontakterna inom hållbarhet och innovationsförmåga. I synnerhet meddelandet om sysselsättningsmöjligheter är relevant. Med hjälp av KEINO får landskapet förhoppningsvis mer information att dela ut om bland annat möjligheterna att mäta konsekvenserna av upphandlingarna”, förklarar Kyösti Kauppinen, upphandlingsombud i Kajanalands upphandlingsring och landskapets nya KEINO-förändringsagent. 

”Klimatfrågor är på alla sätt aktuella, också i Villmanstrands stads ’strategi för klimathuvudstaden’, som stöds av upphandlingarna”, berättar stadens expert på företagstjänster Anni Peltola, som valdes till förändringsagent för Södra Karelen. ”Vi behöver hållbara kriterier för landskapets upphandlingar och nya tänkesätt i dialogerna. Projektet Hankinnat Etelä-Karjalassa haltuun har skapat goda nätverk här, och förändringsagentverksamheten har varit en utmärkt fortsättning på det. KEINO-arbetet blir säkert också en bra möjlighet att skapa en nationell jämförelsegrund för bästa praxis också till landskapen.” 

Närmare upplysningar

Olli Jylhä och Karin Metsäpelto