Tarjouspalkkiot työkaluksi julkisissa hankinnoissa

Företagens åsikter är värdefulla för upphandlare Företagens åsikter och marknadskännedom är en grundläggande del av förberedelsen av upphandling. De långvariga inklusive ansträngande förberedande faserna kan till exempel innehålla designtävlingar, förtydligande av innehållet i offertförfrågan eller

För att lyckas med en helomvändning i sin livsstil rekommenderas realistiska mål som är mätbara, så att man när man uppnått målen vet att man är på rätt väg och att man lyckats med att ändra sin livsstil och sitt beteende. Sannolikheten att lyckas ökar om de mindre målen, som talar om konkreta

Mätningar görs nuförtiden dagligen såväl i arbetslivet som på fritiden. Speciellt inom idrotten är mätandet redan en konstart. Jag gjorde en snabb beräkning av min senaste cykelträning, för vilken jag för hela tvåtimmarsperioden har data som omfattar totalt 16 olika föremål för mätningar. Ur dessa