kuva

Name
Susanna-Sofia
Keskinarkaus

Contact title
MUUTOSAGENTTI Lappi | hankinta-asiamies

Contact details
Sähköposti
susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi
Puhelinnumero
044 509 0277

Vahvuudet
  • Hankintaprosessien kehittäminen (kokemusta seuraavien toimijoiden kanssa Poliisihallitus, Lapin kunnat),

  • Strategisen puolustuksen hankinnat (VTV, Puolustusvoimat: hävittäjähankinta),

  • Ostosalkkuanalyysit,

  • Hankintaohjeistusten luominen 

  • Hankintayksikön johtaminen (sairaanhoitopiiri) ja kansainväliset tutkimusprojektit (matkailu, PK-yrittäjyys, erikoiskasvit jne.) 

 

Olen aikoinaan tutkinut väitöskirjaa varten kestävyyttä ylipäätään, joten minulla on kaikki kestävyyden aspektit oikeastaan, etenkin sosiaalinen kestävyys mutta myös taloudellinen kestävyys on tiedemaailmasta tuttu. Organisaatioiden johtaminen ja prosessityö ovat sellaisia mitä olen tehnyt todella paljon eli hankintaprosessin kehittäminen on vahvuuteni. Osallistun mielelläni prosessien kehittämiseen, julkisen/yksityisen toiminnan ristiinpölyttämiseen ja tiedolla johtamisen panostamiseen.  Tätä tukee myös koulutustausta: KTM (johtaminen) sekä väitöskirjatutkija (sosiaalisesti kestävä maaseutuyrittäjyys). Arjen työtä ohjaa vahva asiakaspalveluasenne eli pyrin kaikin tavoin hälventämään Lapin hankintayksiköiden hankinta-ahdistusta ja aina auttamaan tai ohjaamaan avun äärelle, jotta hankintayksiköt saisivat mahdollisimman pitkälle "yhden luukun"-palvelua ja kokisivat, että yhdessä tästä tulee kyllä hyvä - ellei täydellinen. Omia hankintaintohimoja: hankinnoista viestiminen (blogit, SOME, muut), markkinoiden toiminnan turvaaminen, kansainvälinen yhteistyö ja loppuasiakkaan aseman huomioiminen (SOTE-hankinnoissa markkinavuoropuheluosapuolena myös muut sidosryhmät kuin hankintayksikkö ja markkinat). 

Keinolaisen kommentti

Kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa on todella paljon potentiaalia, koska niin vähän tehdään siihen nähden missä maakunnat ja Suomi on hyviä. Yrittäjillä on todella paljon annettavaa ja tätä julkinen sektori voisi hyödyntää kilpailutuksissa.