kuva Marita Melkkosta

Name
Marita
Melkko

Contact title
MUUTOSAGENTTI Kymenlaakso | hankinta-asiamies

Contact details
Sähköposti
marita.melkko@kinno.fi
Puhelinnumero
020 615 5039

Vahvuudet

Julkiset hankinnat

 • Hankintastrategian ja/tai ohjelman ja ohjeistusten suunnittelu, hankintojen ja hankintaprosessien kehittäminen ja toimeenpanon tukeminen
 • Markkinakartoitukset ja -vuoropuhelut tilaajien ja tarjoajien välillä
 • Hankintaneuvonta sekä hankintayksiköille että yrittäjille
 • Digitaalisten työvälineiden käyttö (mm. Hilma, Cloudia, Mercell)
 • Koulutukset
 • Hankinnoilla työllistäminen
 • Käytännön hankintaosaaminen

Strateginen johtaminen ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen

 • Erilaiset yritysten ja julkisen sektorin kehittämistehtävät, kuten erilaisten toimintamallien sekä niihin liittyvien prosessien ja toimintojen uudelleenorganisointi ja tehostaminen
 • Hankintojen strateginen johtaminen
 • Projekti-, verkosto- ja sidosryhmäjohtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen (palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi)
 • Yritysneuvonta, liiketoiminnan kehittäminen
 • Strategialähtöisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 • Tapahtumajärjestelyt (seminaarit, messut)
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Keinolaisen kommentti

Hankinnat ovat mahdollistaja ja keskeinen strategisen johtamisen työkalu joilla voi vaikuttaa niin elinvoiman vahvistamiseen kuin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Markkinavuoropuhelut ovat kehittämistyössä tärkeä työkalu.

Service description

KEINO-muutosagenttitoiminnan avustuskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Lue lisää muutosagenttitoiminnasta ja sen jatkosta sivulta KEINO-muutosagentit.