Ilkka Liljanderin kasvokuva

Name
Ilkka
Liljander

Contact title
MUUTOSAGENTTI Etelä-Savo | hankinta-asiantuntija

Contact details
Sähköposti
ilkka.liljander@mikseimikkeli.fi
Puhelinnumero
044 794 5695

Vahvuudet

•    Hankintaprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen (kunnat, kaupungit, julkiset osakeyhtiöt)
•    Hankintastrategioiden sekä -ohjeistusten laatiminen
•    Hankinnan erityispiirteiden tunnistamisen työkalujen laatiminen 
•    Hankintojen suorittaminen ja hankintatoiminnan tukeminen yli toimialarajojen
•    Hankintamenettelyjen ja markkinavuoropuhelun kehittäminen
•    Innovatiiviset hankinnat ja hankintamenettelyt 
•    Hankkijoiden ja yritysten edustajien kouluttaminen hankintatoiminnasta
 
Koko työurani on liittynyt toiminnan kehittämiseen niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja olen ollut myös koko työurani ajan tekemisissä julkisten hankintojen kanssa. Viimeiset 8 vuotta olen keskittynyt kokopäiväisesti hankintatoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen, hankintojen suorittamiseen sekä hankintayksiköiden että yritysten edustajien neuvontaan, tukemiseen ja kouluttamiseen hankintaprosessin eri vaiheiden hallitsemiseksi. Hankintaprosessin eri vaiheiden läpivieminen parhaalla mahdollisella menestyksellä vaatii aina yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Toimin mielelläni välittäjänä ja sillanrakentajana toimialarajat ylittävässä yhteistyössä ja hyvien esimerkkien ja kokemusten välittämiseksi kulloinkin käsillä olevan haasteen muuttamisessa mahdollisuudeksi. Erityisen lähellä sydäntäni on kehittämistoiminnan ja hankintatoiminnan strategisen ja toiminnallisen yhteyden vahvistaminen sekä jatkuvasti lisääntyvien hankintatoimintaan kohdistuvien vaatimusten ja odotusten saavuttamisen tukeminen hankintayksiköissä.
 

Keinolaisen kommentti

Service description

KEINO-muutosagenttitoiminnan avustuskausi päättyy vuoden 2020 lopussa mutta henkilö suorittaa avustuksen alaisena olevia KEINO-akatemian tukitoimia 03/2021 loppuun asti. Lue lisää muutosagenttitoiminnasta ja sen jatkosta sivulta KEINO-muutosagentit.