Keinokkaat verkostot ja hankkeet

Koska verkostoissa on voimaa, on KEINO verkostomainen osaamiskeskus. KEINO muodostuu siis erillisten toimijoiden verkostosta mutta pyrkii myös muodostamaan niitä ja kannustamaan sellaisten muodostamiseen.

Alla muutamia esimerkkejä keinokkaista eli kestävien ja innovatiivisten toimijoiden verkostoista. Erilaisia hankinta-aiheisia hankkeita voi etsiä myös esimerkiksi rakennerahastotietopalvelusta, johon listataan EAKR ja ESR -rahoitteiset hankkeet. Mikäli sinulla on tiedossa hanke, jota ei löydy alta, voit kertoa siitä meille lähettämällä postia osoitteeseen palvelu [at ] hankintakeino.fi. 

SUOMALAISET KESTÄVÄT/ INNOVATIIVISET HANKKEET JA VERKOSTOT

CANEMURE

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Canemure on 22 partnerin ja 15 osarahoittajan konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa, ja suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Canemure-hankkeessa toteutetaan 17 eri toimijoiden koordinoimaa osahankekokonaisuutta, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia. Osahankkeet jakautuvat kuuden eri teeman alle.

Toimintavuodet: 2018-2024

Circpro 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kiertotaloushankintojen toteuttamista Kymenlaakson alueella ja kv-partnereiden toiminta-alueella. Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa hanketta koordinoi Kouvola Innovation. 

Toimintavuodet: 2018-2023

CIRCWASTE 

CIRCWASTE-hanke tavoittelee kiertotaloutta Suomessa ja edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä sekä materiaalien kierrätystä. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Toimintavuodet:

Energia- ja materiaaliloikka 

Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelu toteuttaa omalta osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Sivustolla kannustetaan energia ja materiaalitehokkuuteen esimerkkien, vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla ja dokumentoidaan monenlaisia jo toteutuneita ja menossa