Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmä

vesihuolto

Vesihuoltolaitoksissa on vuosien varrella tehty paljon töitä digitaalisen ja reaaliaikaisen tiedon tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi. Olisiko nyt oikea aika laittaa isompaa datatalouden vaihdetta silmään? Mitä arvoa vesilaitoksille, yrityksille, tutkimukselle, asiakkaille ja viranomaisille toisi, jos eri organisaatioiden dokumentit tai data tuotaisiin rajapintojen kautta yhteiselle alustalle? Saataisiinko tieto liikkumaan siilojen yli ja tehostuisiko yhteistyö? Syntyisikö uusia innovaatioita ja parempaa palvelua? Mitä tiivis yhteistyö datan ja rajapintojen kautta voisi tuoda? 

Kehittäjäryhmän tavoitteet

 • Kehittäjäryhmässä kootaan yhteen vesilaitokset ja määritellään yhteisiä datan hyödyntämisen tavoitteita.
 • Rakennetaan alusta- ja datayhteistyötä, sekä lisätään alustapalveluiden hankintaosaamista.
 • Fasilitoidaan vesilaitosten ja alusta- ja datapalveluita tarjoavien yritysten välisiä vuoropuheluja.
 • Sparrataan hankkijoita alusta- ja datapalveluiden hankinnoissa.

Kenelle kehittäjäryhmä on tarkoitettu?

Kehittäjäryhmä on tarkoitettu vesilaitosten yhteyshenkilöille ja alan palveluita tarjoaville  yrityksille.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Jos olet kiinnostunut kehittäjäryhmän toiminnasta, ota yhteyttä ryhmän vetäjään (tiedot sivun alalaidassa).

Kehittäjäryhmän toiminta

 • Kehittäjäryhmän toiminta perustuu yhdessä kehittämiseen ja yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden edistämiseen.
 • Ryhmässä rakennetaan alusta- ja datayhteistyötä, sekä lisätään alustapalveluiden hankintaosaamista.
 • Fasilitoidaan vesilaitosten ja alusta- ja datapalveluita tarjoavien yritysten välisiä vuoropuheluja.
 • Sparrataan hankkijoita alusta- ja datapalveluiden hankinnoissa.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 • Kehittäjäryhmän käynnistystilaisuus järjestettiin lokakuussa 2019.
 • Kehittäjäryhmässä järjestettiin webinaari 10.6.2020.
 • Vesilaitosten yhteyshenkilöille on toteutettu haastatteluja yhteisten tavoitteiden kartoittamiseksi. Löydät Rambollin selvitystyön tuloksia kokoavan diaesityksen sivun alareunan liitteistä!

 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Business Finland. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

 

tags