Alustaratkaisut -kehittäjäryhmä

Alustatalous on datan ja ohjelmistorajapintojen mahdollistama merkittävä ja kasvava talouden ala. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa datan keräämis-, yhdistämis- ja analysointiratkaisujen sekä uusien palveluratkaisujen kehittäjille.

Business Finlandin koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • Sparrata ja tukea alustoja kehittäviä julkistoimijoita
  • Edistää alustatalouden kehittymistä ja alustaratkaisujen hyödyntämistä julkissektorilla

Tapahtunutta

Tulossa

 

Yhteyshenkilöt