Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat -kehittäjäryhmä

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. Valmistautumalla ajoissa tiukentuviin vaatimuksiin, hankintayksiköt voivat sujuvoittaa siirtymää ja toimia ennakoitavasti markkinoilla. 

Motivan koordinoiman ryhmän tavoitteena on

  • Laatia tiekartat eri tyyppisille hankintayksiköille direktiivin mukaiseen tilanteeseen pääsemiseksi. 

  • Tukea hankintayksiköitä markkinavuoropuhelussa ja parhaiten soveltuvien ratkaisujen hakemisessa. 

Tapahtunutta

Tulossa

  • Ryhmän seuraavasta tapaamisesta ilmoitetaan pian mukaan ilmoittautuneille hankkijoille. 

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmoita kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle!

 

Yhteyshenkilö